FPT Smart Logo

Thiết bị FPT Smart Home

Ổ Cắm Thông Minh

Ổ Cắm Thông Minh

USB ZigBee

USB ZigBee

Bộ Điều Khiển Hồng Ngoại

Bộ Điều Khiển Hồng Ngoại

Ổ Cắm Mặt Kính Âm Tường

Ổ Cắm Mặt Kính Âm Tường

Ổ Cắm Thông Minh WiFi

Ổ Cắm Thông Minh WiFi

Điều khiển tắt mở trực tiếp qua điện thoại. Hẹn giờ tắt mở. Chất liệu chống cháy.

Điều khiển giọng nói

Điều khiển giọng nói

Kết nối Bluetooth

Kết nối Bluetooth

Kết nối Zigbee

Kết nối Zigbee