FPT Smart Home

Những công trình đã được lắp đặt thiết bị FPT Smart Home

img-aparment-done
img-aparment-done

Căn Hộ Saigon Airport Bluesky

Hồ Chí Minh

icon-area

3

icon-area

2

Căn hộ 3 phòng ngủ

Giải Pháp Chiếu Sáng

icon-check

Giải Pháp Điều Khiển

Giải Pháp An Ninh

icon-check

Giải Pháp Truyền Hình

img-aparment-done
img-aparment-done

Căn Hộ Duplex Sunshine City

Hà Nội

icon-area

3

icon-area

3

Căn hộ 3 phòng ngủ

Giải Pháp Chiếu Sáng

icon-check

Giải Pháp Điều Khiển

icon-check

Giải Pháp An Ninh

icon-check

Giải Pháp Truyền Hình

img-aparment-done
img-aparment-done

Căn Hộ Tecco Felice Tower Hội Nghĩa

Bình Dương

icon-area

2

icon-area

2

Căn hộ 2 phòng ngủ

icon-check

Giải Pháp Chiếu Sáng

icon-check

Giải Pháp Điều Khiển

Giải Pháp An Ninh

icon-check

Giải Pháp Truyền Hình

img-aparment-done
img-aparment-done

Căn Hộ Akari City

Hồ Chí Minh

icon-area

2

icon-area

2

Căn hộ 2 phòng ngủ

icon-check

Giải Pháp Chiếu Sáng

icon-check

Giải Pháp Điều Khiển

Giải Pháp An Ninh

icon-check

Giải Pháp Truyền Hình