banner tin tức
banner tin tức

09/01/2024

Hướng dẫn sử dụng Ổ Cắm Thông Minh WiFi

1. Thêm thiết bị

Tại màn hình chính trên ứng dụng FPT Life chọn biểu tượng dấu ✚ để thêm thiết bị.

Chọn "Thiết bị"

Chọn "Wifi Device" để quét tìm thiết bị.

Tìm thấy thiết bị và chọn Cài đặt ngay

Nhập thông tin mạng cho thiết bị và chọn Xác nhận để hoàn tất.

2. Reset thiết bị

Nhấn giữ nút reset trong vòng 10 giây, đèn LED sẽ nhấp nháy là reset thành công.

Lưu ý: Thiết bị khi xuất xưởng đã trong trạng thái chờ kết nối nên không cần reset.

3. Tính năng kịch bản

Tại màn hình chính chọn biểu tượng ⚡ để vào phần kịch bản.

Chọn biểu tượng dấu ✚ để tạo kịch bản mới.

Đặt tên cho kịch bản

Thiết lập các lệnh điều khiển.

Chọn Kết thúc để hoàn tất.

4. Tính năng lập lịch

Tại màn hình chính chọn biểu tượng "Đồng Hồ" để vào phần lập lịch.

Chọn biểu tượng dấu ✚ để tạo lập lịch mới.

Đặt tên cho lập lịch.

Thiết lập thời gian muốn điều khiển.

Thiết lập các lệnh điều khiển, sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất.

5. Liên kết Google Home

Tải và mở ứng dụng Google Home sau đó đăng nhập tài khoản Google cần liên kết.

Chọn biểu tượng dấu ✚ sau đó chọn Thiết lập thiết bị

Chọn Hoạt động với Google

Tìm Rogo Life trong danh sách, sau đó chọn kiểu đăng nhập theo tài khoản FPT Life

Liên kết thành công sẽ hiển thị các thiết bị trong ứng dụng Google Home

Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết Bộ Sản Phẩm FPT Smart Home