banner tin tức
banner tin tức

24/05/2023

Hướng dẫn sử dụng Khoá Cửa Thông Minh

1. Thêm thiết bị

Tại màn hình chính trên ứng dụng FPT Life chọn biểu tượng dấu ✚ để thêm thiết bị

Chọn chuẩn kết nối "ZigBee", sau đó chọn "Khóa cửa". Trên khóa cửa thực hiện thao tác như sau: - Mở nắp khoá Yale, nhập mật mã > bấm I > bấm 9#1# (áp dụng với khóa mới chưa thêm vào hệ thống lần nào). - Với khóa đã thêm vào hệ thống trước đó muốn reset và thêm lại: Nhập mật mã > bấm I > bấm 9#3# > nhập mật mã > bấm * > bấm 9#1#

Tìm thấy thiết bị và chọn Cài đặt ngay

Chọn Kết thúc để hoàn tất thiết lập

2. Tính năng tự động hóa

Tại màn hình chính chọn biểu tượng ⚙️ để vào phần tự động hóa

Chọn biểu tượng dấu ✚ để tạo tự động hóa mới

Đặt tên cho tự động hóa và chọn Nâng cao

Chọn Khóa cửa và trạng thái cần thiết lập

Thiết lập các lệnh điều khiển, sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất

Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết Bộ Sản Phẩm FPT Smart Home