banner tin tức
banner tin tức

15/11/2021

Hướng dẫn sử dụng Đèn LED Downlight Thông Minh

1. Thêm thiết bị

Tại màn hình chính trên ứng dụng FPT Life chọn biểu tượng dấu ✚ để thêm thiết bị

Chọn "Thiết bị"

Chọn chuẩn kết nối "Bluetooth Mesh" để bắt đầu quét thiết bị

Tìm thấy thiết bị và chọn Cài đặt ngay

Chọn Kết thúc để hoàn tất thiết lập

2. Reset thiết bị

  • Bật/ Tắt (On/ Off) nguồn thiết bị liên tiếp 8 lần, khoảng thời gian giữa mỗi lần Bật/ Tắt là 2 giây. 
  • Tại lần cấp nguồn thứ 8, đèn sẽ tắt trong 2 giây rồi sáng lên lại, quá trình reset thành công.

Lưu ý: Thiết bị khi xuất xưởng đã trong trạng thái chờ kết nối nên không cần reset.

3. Tính năng kịch bản

Tại màn hình chính chọn biểu tượng ⚡ để vào phần kịch bản

Chọn biểu tượng dấu ✚ để tạo kịch bản mới

Đặt tên cho kịch bản

Thiết lập các lệnh điều khiển.

Chọn Kết thúc để hoàn tất

4. Tính năng lập lịch

Tại màn hình chính chọn biểu tượng "Đồng hồ" để vào phần lập lịch

Chọn biểu tượng dấu ✚ để tạo lập lịch mới

Đặt tên cho lập lịch

Thiết lập thời gian muốn điều khiển

Thiết lập các lệnh điều khiển, sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất

5. Liên kết Google Home

Tải và mở ứng dụng Google Home sau đó đăng nhập tài khoản Google cần liên kết

Chọn biểu tượng dấu ✚ sau đó chọn Thiết lập thiết bị

Chọn Hoạt động với Google

Tìm Rogo Life trong danh sách, sau đó chọn kiểu đăng nhập theo tài khoản FPT Life

Chọn kiểu đồng bộ để hoàn tất thiếp lập

Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết Bộ Sản Phẩm FPT Smart Home