banner tin tức
banner tin tức

30/06/2023

Hướng dẫn sử dụng Công Tắc Ngữ Cảnh Không Dây

1. Thêm thiết bị

Tại màn hình chính trên ứng dụng FPT Life chọn biểu tượng dấu ✚ để thêm thiết bị

Chọn "Thiết bị"

Chọn chuẩn kết nối "Bluetooth Mesh" để bắt đầu quét thiết bị

Tìm thấy thiết bị và chọn Cài đặt ngay

Chọn Kết thúc để hoàn tất thiết lập

2. Reset thiết bị

  •  Nhấn giữ nút 1 và nút 6 trong vòng 8 giây.
  • Đèn LED nút 1 và nút 6 nháy thì thả tay ra là reset thành công.

Lưu ý: Thiết bị khi xuất xưởng cần tháo tấm chắn pin trước khi thực hiện reset và thêm thiết bị.

3. Tính năng tự động hóa

Tại màn hình chính chọn biểu tượng ⚙️ để vào phần tự động hóa

Chọn biểu tượng dấu ✚ để tạo tự động hóa mới

Đặt tên cho tự động hóa và chọn Nâng cao

Chọn Nút của Công tắc cảnh và trạng thái cần thiết lập

Thiết lập các lệnh điều khiển, sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất

Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết Bộ Sản Phẩm FPT Smart Home