banner tin tức
banner tin tức

16/06/2023

Hướng dẫn sử dụng Cảm Biến Cửa

1. Thêm thiết bị

Tại màn hình chính trên ứng dụng FPT Life chọn biểu tượng dấu ✚ để thêm thiết bị

Chọn Thiết bị

Chọn chuẩn kết nối Bluetooth Mesh để bắt đầu quét thiết bị

Tìm thấy thiết bị và chọn Cài đặt ngay

Chọn Kết thúc để hoàn tất thiết lập

2. Reset thiết bị

  • Nhấn giữ nút reset trên thân thiết bị trong vòng 5 giây.
  • Đèn LED báo hiệu sẽ nhấp nháy màu đỏ 5 lần liên tục, thể hiện thiết bị đã được reset.

Lưu ý: Thiết bị khi xuất xưởng đã trong trạng thái chờ kết nối nên không cần reset.

3. Tính năng tự động hóa

Tại màn hình chính chọn biểu tượng ⚙️ để vào phần tự động hóa

Chọn biểu tượng dấu ✚ để tạo tự động hóa mới

Đặt tên cho tự động hóa và chọn Nâng cao

Chọn Cảm biến cửa và trạng thái cần thiết lập

Thiết lập các lệnh điều khiển, sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất

Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết Bộ Sản Phẩm FPT Smart Home