banner tin tức
banner tin tức

11/11/2021

Hướng dẫn sử dụng Cảm Biến Chuyển Động - Dùng Pin

1. Thêm thiết bị

Tại màn hình chính trên ứng dụng FPT Life chọn biểu tượng dấu ✚ để thêm thiết bị

Chọn Thiết bị

Chọn chuẩn kết nối Bluetooth Mesh để bắt đầu quét thiết bị

Tìm thấy thiết bị và chọn Cài đặt ngay

Chọn Kết thúc để hoàn tất thiết lập

2. Reset thiết bị

  • Tháo nắp chắn pin, nhấn nhả nút reset liên tiếp 8 lần.
  • Tại lần thứ 8 đèn cảm biến sẽ nhấp nháy, reset thành công.

Lưu ý: Thiết bị khi xuất xưởng đã trong trạng thái chờ kết nối nên không cần reset.

3. Tính năng tự động hóa

Tại màn hình chính chọn biểu tượng ⚙️ để vào phần tự động hóa

Chọn biểu tượng dấu ✚ để tạo tự động hóa mới

Đặt tên cho tự động hóa và chọn Nâng cao

Chọn Cảm biến chuyển động và trạng thái cần thiết lập

Thiết lập các lệnh điều khiển, sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất

Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết Bộ Sản Phẩm FPT Smart Home