banner tin tức
banner tin tức

12/06/2023

Hướng dẫn sử dụng Cảm Biến Chuyển Động Âm Trần

1. Thêm thiết bị

Tại màn hình chính trên ứng dụng FPT Life chọn biểu tượng dấu ✚ để thêm thiết bị

Chọn "Thiết bị"

Chọn chuẩn kết nối "Bluetooth Mesh" để bắt đầu quét thiết bị

Tìm thấy thiết bị và chọn Cài đặt ngay

Chọn Kết thúc để hoàn tất thiết lập

2. Reset thiết bị

  • Nhấn nhả nút reset màu xanh trên thân cảm biến liên tiếp 8 lần.
  • Tại lần thứ 8 đèn cảm biến sẽ nhấp nháy, thể hiện thiết bị đã reset thành công.

Lưu ý: Thiết bị khi xuất xưởng đã trong trạng thái chờ kết nối nên không cần reset.

3. Tính năng tự động hóa

Chọn biểu tượng dấu ✚ để tạo tự động hóa mới

Đặt tên cho tự động hóa và chọn Nâng cao

Chọn Cảm biến chuyển động và trạng thái cần thiết lập

Thiết lập các lệnh điều khiển, sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất

Tại màn hình chính chọn biểu tượng ⚙️ để vào phần tự động hóa

4. Tính năng hoạt động độc lập

  • Là chế độ hoạt động trực tiếp của cảm biến đến thiết bị tải (đèn, quạt,..) không cần kết nối với bộ điều khiển trung tâm.
  • Khi cảm biến phát hiện có chuyển động, thiết bị tải nối với rơ le (relay) trên cảm biến chuyển động sẽ được kích hoạt và khi không có chuyển động trong vòng 30s, rơ le sẽ trở về trạng thái ban đầu, ngắt dòng điện đến thiết bị tải.

Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết Bộ Sản Phẩm FPT Smart Home