FPT Smart Logo
banner tin tức
banner tin tức

04/07/2023

Hướng dẫn sử dụng Bộ Điều Khiển Hồng Ngoại

1. Thêm thiết bị

Tại màn hình chính trên ứng dụng FPT Life chọn biểu tượng dấu ✚ để thêm thiết bị

Chọn "Thiết bị"

Chọn "Wifi Device" để quét tìm thiết bị

Tìm thấy thiết bị và chọn Cài đặt ngay

Nhập thông tin mạng cho thiết bị và chọn Xác nhận để hoàn tất.

2. Reset thiết bị

Nhấn giữ nút reset trong vòng 10 giây, đèn LED sẽ nhấp nháy là reset thành công.

Lưu ý: Thiết bị khi xuất xưởng đã trong trạng thái chờ kết nối nên không cần reset.

3. Cài đặt điều khiển thiết bị

Tại màn hình chính trên ứng dụng FPT Life chọn biểu tượng dấu ✚ để thêm thiết bị

Chọn "Remote"

Chọn "Bộ điều khiển hồng ngoại"

Chọn "Kiểu thiết bị cần điều khiển"

Chọn hãng và thực hiện điều khiển thử thiết bị, sau đó chọn "Cài đặt ngay" để hoàn tất thiết lập.

4. Tính năng kịch bản

Tại màn hình chính chọn biểu tượng ⚡ để vào phần kịch bản

Chọn biểu tượng dấu ✚ để tạo kịch bản mới

Đặt tên cho kịch bản

Thiết lập các lệnh điều khiển

Chọn "Kết thúc" để hoàn tất

5. Tính năng lập lịch

Tại màn hình chính chọn biểu tượng Đồng Hồ để vào phần lập lịch

Chọn biểu tượng dấu ✚ để tạo lập lịch mới

Đặt tên cho lập lịch

Thiết lập thời gian muốn điều khiển

Thiết lập các lệnh điều khiển, sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất

6. Liên kết Google Home

Tải và mở ứng dụng Google Home sau đó đăng nhập tài khoản Google cần liên kết

Chọn biểu tượng dấu ✚ sau đó chọn "Thiết lập thiết bị"

Chọn "Hoạt động với Google"

Tìm Rogo Life trong danh sách, sau đó chọn kiểu đăng nhập theo tài khoản FPT Life

Liên kết thành công sẽ hiển thị các thiết bị trong ứng dụng Google Home

Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết Bộ Sản Phẩm FPT Smart Home