Page 17 - Catalog FPT Smart Home
P. 17

Bộ Điều Khiển Trung Tâm
    FPT Play Box S                                   USB ZigBee    Thi t b đ u tiên trên th gi i tích h p gi a Loa                  Liên k t v i b đi	u khi­n trung tâm qua
    thông minh và TV Box. Là trung tâm qun lý các                   c ng USB đ­ duy trì k t n i v i h sinh thái
    thi t b thông minh theo gi ng nói c€a ngư i dùng.                 ZigBee nhanh chóng và n đ nh.


    · CPU Amlogic 905X3, GPU Mali G31 MP2                        · Kích thư c (53 x 24,5 x 9,3) mm, Ch t li u Nh a cao c p
    · Wireless AP6398S, Bluetooth 5.0, Ram 2GB, Rom 16GB                · Đi n áp 5VDC, Giao ti p USB type A
                                              · Nhi t đ ho t đ ng -10ºC ÷ 50ºC    FPT Camera IQ                                    Bộ Điều Khiển Hồng Ngoại


    Thi t b giám sát an ninh ngôi nhà c€a b n                     Dùng đ­ đi	u khi­n các thi t b s  d ng hng ngo i
    24/7. Phát hi n ngư i và v t, g i thông báo                     như: tivi, máy l nh, qu t máy, thi t b âm thanh…
    t i ngư i dùng theo th i gian th c.                         thông qua đi n tho i ho‚c gi ng nói.

    · Cm bi n hình nh 1/ 2.8’’Sony IMX307                       · Kích thư c (67*67*25) mm
    · T c đ khung hình H.264/ H.264+/ H265                      · T n s hng ngo i 38K
    · Lưu tr đám mây t i 7 ngày và cho phép xem l i ch t lư ng cao           · K t n i Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz)
    · Tiêu chun kháng nư c, b i IP66                         · Khong cách truy	n hng ngo i ≤ 8m                                                                       FPT Sma Home  16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22