FPT Smart Logo

Thiết bị FPT Smart Home

Các thiết bị Cảm biến

Cảm Biến Cửa

Cảm Biến Cửa

Cảm Biến Chuyển Động

Cảm Biến Chuyển Động

Cảm Biến Khói

Cảm Biến Khói

Cảm Biến Chuyển Động Âm Trần

Cảm Biến Chuyển Động Âm Trần

Nhận dạng các chuyển động và bất thường xảy ra ngay tại nhà để tự điều chỉnh và kịp thời gửi thông báo tới bạn

    ·
  • Kết nối cảm biến cửa với thiết bị thông minh khác để khi cửa mở chúng sẽ tự hoạt động
  • ·
  • Kết nối cảm biến chuyển động với đèn, để khi di chuyển đèn sẽ tự sáng hoặc tắt
Điều khiển giọng nói

Điều khiển giọng nói

Kết nối Bluetooth

Kết nối Bluetooth

Kết nối Zigbee

Kết nối Zigbee