FPT Smart Logo

Thiết bị FPT Smart Home

Bộ điều khiển trung tâm FPT Play Box S

FPT Play Box S

FPT Play Box S

Điều khiển giọng nói

Điều khiển giọng nói

Kết nối Bluetooth

Kết nối Bluetooth

Kết nối Zigbee

Kết nối Zigbee